NYY wins Series 1-0

Gm 1: Fri, 4/13 Final
NYY 8
DET 6
Gm 2: Sat, 4/14 Postponed
NYY
DET
Gm 3: Sun, 4/15 Postponed
NYY
DET
Gm 4: Sun, 4/15 Postponed
NYY
DET