Erik Spoelstra: Hassan Whiteside found a way to make an impact