Season Series:

UTA leads Series 2-1
Gm 1: Fri, 11/15 Final
UTA 106
MEM 107
Gm 2: Fri, 11/29 Final
UTA 103
MEM 94
Gm 3: Sat, 12/7 Final
MEM 112
UTA 126
Gm 4: Sat, 3/14 9:00p ET
MEM
UTA