Season Series:

Tied 2-2
Gm 1: Sun, 11/18 Final
MEM 100
MIN 87
Gm 2: Wed, 1/30 Final
MEM 97
MIN 99
Gm 3: Tue, 2/5 Final
MIN 106
MEM 108
Gm 4: Sat, 3/23 Final
MIN 112
MEM 99