No. 8 Ohio State rallies to top Iowa 20-17

No. 8 Ohio State rallies to top Iowa 20-17

Published Nov. 20, 2010 5:12 p.m. ET
ADVERTISEMENT
share