NASCAR >

CHASE ELLIOTT LAP STATS

ST - Starts
LAPS - Laps
LED - Laps Led
LED% - Laps Led Percentage