Are Miles Austin-Kim Kardashian rumors cause for Cowboys' concern?

Are Miles Austin-Kim Kardashian rumors cause for Cowboys' concern?

Published Jun. 18, 2010 12:20 a.m. ET


Are Miles Austin-Kim Kardashian rumors cause for Cowboys' concern?

ADVERTISEMENT
share