Fans around the world wish Giannis a happy birthday

Video Details

Fans around the world sent messages to Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo on his 25th birthday.