Digital Extra: Bucks teammates on Giannis Antetokounmpo

Video Details

What do Milwaukee Bucks teammates think of their teammate (and future MVP) Giannis Antetokounmpo?