Welcome to Dallas! Stars draft Miro Heiskanen at No. 3