ROSE BOWL: Georgia takes down Oklahoma in double overtime