Valparaiso wins Horizon League tourney

Valparaiso wins Horizon League tourney.