Season Series:

Tied 2-2
Gm 1: Mon, 10/23 Final
MEM 98
HOU 90
Gm 2: Sat, 10/28 Final
HOU 89
MEM 103
Gm 3: Sat, 11/11 Final
MEM 96
HOU 111
Gm 4: Sat, 11/18 Final
HOU 105
MEM 83