Season Series:

HOU wins Series 3-1
Gm 1: Mon, 12/11 Final
NO 123
HOU 130
Gm 2: Fri, 1/26 Final
HOU 113
NO 115
Gm 3: Sat, 3/17 Final
HOU 107
NO 101
Gm 4: Sat, 3/24 Final
NO 91
HOU 114