Season Series:

Tied 2-2
Gm 1: Sat, 11/4 Final
MEM 113
LAC 104
Gm 2: Sat, 12/23 Final
LAC 112
MEM 115
Gm 3: Tue, 1/2 Final
MEM 105
LAC 113
Gm 4: Fri, 1/26 Final
LAC 109
MEM 100