NASCAR world shocked by news of Franchitti’s retirement