Uh, about that ‘Free Giancarlo Stanton’ column … I take it all back

Uh, about that ‘Free Giancarlo Stanton’ column … I take it all back