Is Antonio Gates’ age starting to show this season?