Linton-Stockton QB Tyler Meurer takes it to the house