Serie A team stats

Offense  |  Defense  |  Discipline
RANK
Team
1
Inter Milan
Inter Milan
55
35
548
197
715
224
2
Napoli
Napoli
68
44
585
251
682
247
3
Fiorentina
Fiorentina
55
41
557
206
657
233
4
Lazio
Lazio
66
48
495
223
648
203
5
Atalanta
Atalanta
36
22
410
138
600
181
6
45
37
403
160
587
166
7
Palermo
Palermo
49
33
426
161
581
182
8
51
38
487
181
580
214
9
Juventus
Juventus
70
47
560
218
565
216
10
Chievo
Chievo
27
19
424
140
536
155
11
AC Milan
AC Milan
50
30
392
150
520
185
12
Genoa
Genoa
61
43
450
177
484
225
13
Cagliari
Cagliari
43
28
443
183
483
189
14
Cesena
Cesena
36
23
329
118
473
126
15
Sassuolo
Sassuolo
45
29
390
154
455
154
16
Parma
Parma
29
19
377
120
454
142
17
Empoli
Empoli
42
33
445
173
443
221
18
Sampdoria
Sampdoria
45
28
451
156
433
200
19
Torino
Torino
43
32
481
166
428
170
20
Udinese
Udinese
40
25
380
122
416
165