Serie A team stats

Offense  |  Defense  |  Discipline
RANK
Team
1
Napoli
Napoli
47
32
432
186
552
182
2
Juventus
Juventus
55
37
438
174
446
180
3
Empoli
Empoli
30
27
332
125
347
173
4
Inter Milan
Inter Milan
42
26
400
143
514
170
5
Fiorentina
Fiorentina
41
33
427
164
497
169
6
39
32
374
139
471
166
7
Lazio
Lazio
51
36
388
172
527
155
8
Sampdoria
Sampdoria
37
23
347
126
330
153
9
Cagliari
Cagliari
34
21
344
138
391
152
10
AC Milan
AC Milan
41
24
316
118
436
150
11
Genoa
Genoa
37
25
304
119
358
145
12
Atalanta
Atalanta
23
16
314
95
492
141
13
Torino
Torino
32
23
359
125
338
134
14
Palermo
Palermo
38
26
310
119
410
133
15
Sassuolo
Sassuolo
34
22
319
121
323
123
16
33
27
300
119
425
121
17
Udinese
Udinese
31
20
272
93
326
117
18
Chievo
Chievo
21
15
326
107
431
116
19
Parma
Parma
21
15
253
78
350
113
20
Cesena
Cesena
25
14
233
83
385
98