Goalkeeping
Rank
Player
Outfield
Rank
Player
10
Alan Dzagoev
3
3
254
3
0
10
6
2
0
5
1
0
7
Igor Denisov
3
3
270
0
0
4
3
1
0
6
1
0
4
Sergey Ignashevich
3
3
270
0
0
1
0
0
0
1
5
0
11
Aleksandr Kerzhakov
3
3
188
0
1
12
1
0
0
2
7
1
18
Yury Zhirkov
3
3
270
0
0
4
2
1
0
8
6
0
9
Alexander Kokorin
1
0
5
0
0
1
1
0
0
1
0
0
8
Denis Glushakov
1
1
72
0
0
2
0
0
0
1
0
0

Russia National TeamHeadlines