Wednesday, Aug 20 , 2008
Final
Wembley Stadium
September
Wednesday, Sep 10 , 2008
Saturday, Oct 11 , 2008
2:30 PM ET
VS
Slaski Stadium
Wednesday, Oct 15 , 2008
2:45 PM ET
VS
Na Stinadlech
Wednesday, Nov 19 , 2008
2:45 PM ET
VS
Stadio Olimpico
Saturday, Mar 28 , 2009
11:00 AM ET
VS
Arena Petrol Stadium
Wednesday, Apr 1 , 2009
2:45 PM ET
VS
Na Stinadlech
Friday, Jun 8 , 2012
Final
Stadion Miejski Wroclaw
Tuesday, Jun 12 , 2012
Final
Stadion Miejski Wroclaw
Saturday, Jun 16 , 2012
Final
Stadion Miejski Wroclaw
Thursday, Jun 21 , 2012
Final
National Stadium
Saturday, Sep 8 , 2012
Final
Parken Stadion
Friday, Oct 12 , 2012
Final
Struncovy Sady Stadion
Tuesday, Oct 16 , 2012
Final
Generali Arena
Friday, Mar 22 , 2013
Final
Andruv Stadion
Tuesday, Mar 26 , 2013
Final
Republican Stadium
Friday, Jun 7 , 2013
Final
Generali Arena
Friday, Sep 6 , 2013
Tuesday, Sep 10 , 2013
Final
Juventus Stadium
Friday, Oct 11 , 2013
Final
Ta'Qali National Stadium
Tuesday, Oct 15 , 2013
Final
Vasil Levski National Stadium