Transaction Trends


Name Status % Own % Chg
(Bal - SP, RP)
66.9 10.7
(Col - RP, SP)
Mia
Col
0
0
4
37.5 3.9
(Ari - SP, RP)
SF
Ari
0
1
2
68.9 2.6
(Bal - RP)
61.6 1.5
(Cin - SP, RP)
14.5 1.2
(SF - RP, SP)
SF
Ari
0
1
2
7.5 1.1
(SD - SP, RP)
@LAD
10:10p
5.8 1.1
(Cin - SP, RP)
85.0 0.9
(Mil - RP, SP)
7.4 0.7
(KC - RP, SP)
KC
NYY
3
11
F
2.3 0.6
(StL - SP, RP)
ChC
StL
8
1
6
1.4 0.5
(Pit - RP)
60.8 0.5
(NYY - SP, RP)
KC
NYY
3
11
F
14.8 0.4
(Hou - RP, SP)
Hou
Tex
8
2
5
48.4 0.4
(NYY - SP, RP)
KC
NYY
3
11
F
92.2 0.4
(NYM - RP)
Atl
NYM
9
2
F

Atl
NYM
0
2
8
72.0 0.3
(Det - RP)
9.8 0.3
(Bal - SP, RP)
3.0 0.3
(ChC - RP, SP)
ChC
StL
8
1
6
12.0 0.3
(NYY - RP)
KC
NYY
3
11
F
63.6 0.3
(Mil - RP)
90.4 0.2
(Atl - RP)
Atl
NYM
9
2
F

Atl
NYM
0
2
8
45.6 0.2
(KC - RP)
KC
NYY
3
11
F
65.3 0.2
(Det - RP, SP)
1.1 0.2
(Mia - RP)
Mia
Col
0
0
4
5.4 0.2
1 2 3 4 5
of
41