Transaction Trends

a d v e r t i s e m e n t

Name Status % Start % Chg
(NYY - RF)
NYY
Tor
5
3
9
0.0 --
(FA - RF)
0.0 --
(Bos - LF, CF)
Bos
TB
8
3
8
0.3 --
(FA - LF)
0.0 --
(LAA - CF)
Oak
LAA
0
0
1
0.1 --
(FA - LF)
0.0 --
(FA - LF)
0.0 --
(Was - CF)
@Sea
10:10p
0.0 --
(SD - RF)
LAD
10:10p
0.0 --
(FA - CF)
0.0 --
(Ari - LF)
Col
Ari
0
0
2
0.0 --
(FA - LF)
0.0 --
(Cle - RF, LF, DH)
@KC
Del
0.1 --
(FA - CF, LF)
0.0 --
(Ari - LF)
Col
Ari
0
0
2
0.1 --
(FA - LF)
0.1 --
(FA - LF)
0.0 --
(FA - LF)
0.0 --
(ChC - CF, LF, RF)
ChC
StL
2
2
7
0.1 --
(Sea - LF, RF, DH)
Was
10:10p
0.0 --
(TB - CF)
Bos
TB
8
3
8
0.0 --
(SD - LF)
LAD
10:10p
0.1 --
(SD - RF)
LAD
10:10p
0.0 --
(FA - LF, RF)
0.0 --
(NYY - CF, LF, RF)
NYY
Tor
5
3
9
0.2 --
1 7 8 9 10 11
of
16