Transaction Trends


Name Status % Own
(Mia - SP)
Mia
Cin
5
4
F
--
(Bos - SP)
Bos
LAA
3
7
8
--
(Bal - SP)
Hou
Bal
8
4
F
--
(Atl - SP)
Atl
LAD
2
6
9
--
(KC - SP)
CWS
KC
2
7
F
--
(Det - SP)
Det
Min
5
6
F
--
(Atl - SP)
Atl
LAD
2
6
9
--
(KC - SP)
CWS
KC
2
7
F
--
(Bos - SP)
Bos
LAA
3
7
8
--
(FA - SP)
--
(FA - SP)
--
(FA - SP)
--
(Phi - SP)
Mil
Phi
9
8
F
--
(FA - SP)
--
(FA - SP)
--
(FA - SP)
--
(FA - SP)
--
(FA - SP)
--
(FA - SP)
--
(SF - SP)
SD
SF
4
5
F
--
(FA - SP)
--
(Tex - SP)
Tex
TB
4
3
F
--
(Atl - SP)
Atl
LAD
2
6
9
--
(Tex - SP)
Tex
TB
4
3
F
--
(Phi - SP)
Mil
Phi
9
8
F
--
1 22 23 24 25 26
of
28