Quarter: 1 | 2 | 3 | 4
Michigan State Michigan State MSU - 15:00 PUR 0 - MSU 0
KO, - (15:00) Purdue kicks off. Touchback. Ball on MSU25.
1-10, MSU25 (14:55) Langford rush for 13 yards to the MSU38.
1-10, MSU38 (14:00) Langford rush for 12 yards to the 50.
1-10, 50 (13:02) Langford rush for 5 yards to the Purdue45.
2-5, Purdue45 (13:02) Shelton rush for -3 yards to the Purdue48.
3-8, Purdue48 (12:40) Cook pass completion to the right to Kings for 4 yards to the Purdue44.
MSU DRIVE TOTALS: 5 Plays, 31 Yards, 3:15 TOP
Purdue Purdue PUR - 12:00 PUR 0 - MSU 0
4-4, Purdue44 (12:00) Sadler punts. No return. Ball on Purdue8.
1-10, Purdue8 (11:45) Cottom rush middle for 14 yards to the Purdue22.
1-10, Purdue22 (11:20) Cottom rush left for 7 yards to the Purdue29.
2-3, Purdue29 (10:48) Hunt rush left for 3 yards to the Purdue32.
1-10, Purdue32 (10:25) Etling incomplete pass to the right.
2-10, Purdue32 (10:20) Etling pass completion to the left to Carter for 12 yards to the Purdue44.
1-10, Purdue44 (9:54) Etling incomplete pass to the right.
2-10, Purdue44 (9:45) Cottom rush middle for 5 yards to the Purdue49.
3-5, Purdue49 (9:27) Hunt rush right for 8 yards to the MSU43.
1-10, MSU43 (8:40) Cottom rush left for 2 yards to the MSU41.
2-8, MSU41 (8:02) Cottom rush middle for 0 yards.
3-8, MSU41 (7:40) Etling rush for -2 yards to the MSU43.
PUR DRIVE TOTALS: 11 Plays, 49 Yards, 5:18 TOP
Michigan State Michigan State MSU - 6:36 PUR 0 - MSU 0
4-10, MSU43 (6:36) Webster punts. No return. Ball on MSU8.
1-10, MSU8 (6:27) Langford rush middle for 3 yards to the MSU11.
2-7, MSU11 (6:12) Cook incomplete pass to the right.
3-7, MSU11 (5:51) Cook incomplete pass to the right.
MSU DRIVE TOTALS: 3 Plays, 3 Yards, 0:52 TOP
Purdue Purdue PUR - 5:46 PUR 0 - MSU 0
4-7, MSU11 (5:46) Sadler punts. No return. Ball on MSU48.
1-10, MSU48 (5:35) Hunt rush left for 6 yards to the MSU42.
2-4, MSU42 (5:05) Dawkins rush middle for 3 yards to the MSU39.
3-1, MSU39 (4:30) Cottom rush middle for 0 yards.
4-1, MSU39 (4:08) Etling rush middle for 2 yards to the MSU37.
PUR DRIVE TOTALS: 5 Plays, 11 Yards, 2:08 TOP
Michigan State Michigan State MSU - 3:38 (cont.) PUR 0 - MSU 0
1-10, MSU37 (3:38) Etling pass to the left intercepted by Lewis. No return. Touchback. Ball on MSU20.
1-10, MSU20 (3:27) Shelton rush for 10 yards to the MSU30.
1-10, MSU30 (3:15) Langford rush right for 4 yards to the MSU34.
2-6, MSU34 (2:40) Langford rush right for 4 yards to the MSU38.
3-2, MSU38 (2:05) Langford rush right for 1 yard to the MSU39.
-, MSU40 (1:23) Michigan State time out.
4-1, MSU39 (1:23) Cook rush middle for 2 yards to the MSU41.
1-10, MSU41 (0:58) Cook incomplete pass to the middle.
2-10, MSU41 (0:54) Langford rush right for 10 yards to the Purdue49.
1-10, Purdue49 (0:35) Cook pass completion to the left to Sims for 7 yards to the Purdue42.
2-3, Purdue42 (0:19) Cook pass completion to the right to Sims for -2 yards to the Purdue44.