Highlights: Khyri Thomas (19 points) vs. Providence Friars, 3/9/2017